Merk av datoene for høstens søknadsfrister!

Fristene for høstens søknader nærmer seg – merk av datoene i kalenderen!

29. august Frivillig frist for skisse til Innovasjonsprosjekt i næringslivet – HAVBRUK2
12. september Frist Kompetanseprosjekt for næringslivet (MAROFF)
12. september Fem frister innen HAVBRUK2
14. september Frist Bedriftsnettverk
15. september Frist Innovasjonsrammen
17. september Frist Forprosjekt sirkulærøkonomi
17. september Frist Forprosjekt satellittdata

Se flere frister på vår Utlysningsside.