Møt oss på Nor-Fishing!

21.- 24. august avholdes Nor-Fishing i Trondheim, og NCE Aquatech Cluster blir å finne på stand F-534 sammen våre partnerbedrifter Akvafresh (onsdag), Aquabyte (tirsdag 10:00-13:30), LabTjenester (onsdag), Optoscale (torsdag 10:00-13:30) og Sealab (tirsdag 13:30-17:00 og torsdag 13:30-17:00), i tillegg til Fosen Regionråd. Kom innom for en hyggelig prat!

AkvaFresh
AkvaFresh leverer løsninger for membranbehandling av sjøvann og ferskvann, til ultrafiltrering, saltfritt vann og til lavsaltvann med skreddersydd innhold av salter og ioner. Bedriftens løsninger er spesielt godt egnet for oppdrettsbransjens omfattende behov. Flere av vannkvalitetene kan brukes til forebygging og bekjempelse av uønskede parasitter som plager fisken. Videre er noen av vannkvalitetene en utmerket kilde for fødevann til settefiskanlegg.

Aquabyte
Aquabyte er et selskap med kontor i San Francisco og Bergen, som utvikler maskinlæring- og datasynsløsninger for oppdrettsnæringen – med spydspissfokus på automatisk lusetelling, biomassemåling, og fôrptimalisering. Vi har som mål å levere løsninger som gjør oppdrett mer effektivt, bærekraftig, og lønnsomt. Aquabyte er nå interessert i å lære mer om hvordan behov også i fiskerinæringen kan dekkes ved hjelp av toppmoderne softwareteknologi.

LabTjenester
LabTjenester tilbyr kjemiske- og mikrobiologiske analyser til fiskeri- og havbruksnæringen og leverandørindustrien. I vårt sortiment inngår bl.a. analyse av næringssalter, miljøgifter, metaller, næringsinnhold, fettsyreprofil og sykdomsfremkallende bakterier. Med et moderne utstyrt laboratorium, høy kompetanse, god service og analyseberedskap er vi en sikker, pålitelig og robust leverandør av akkrediterte analysetjenester. Vi tilbyr også kurs og frokostmøter innen bl.a. HACCP, revisjon, hygiene, mikrobiologi og rotårsaksanalyse.

OptoScale
OptoScale har utviklet en ny biomassemåler, som gjør det mulig for oppdrettere å vite nøyaktig hvor mye laksen veier, og hvor hurtig den vokser.

SEALAB
SEALAB OCEAN GROUP utvikler kamerateknologi for maskinsyn og kunstig intelligens samt IT-løsninger for akvakultur-næringen. Tilsvarende kamera-og maskinsynteknologi vil også kunne benyttes innen martime næringer og fiskeindustri. Behovet for overvåkning av havrommet er økende, det samme gjelder større krav til autonome operasjoner og effektivisering. Selskapet samarbeider tett med akvakulturnæringen, NTNU og SINTEF Ocean i utviklingen av nye og smarte løsninger.