Verdiskapingen fra sjømatnæringen nærmer seg 100 milliarder

Foto: SINTEF

SINTEF sin ringvirkningsanalyse er nå sluppet med oppdaterte tall, og viser at verdiskapingen fra sjømatnæringen nærmer seg 100 milliarder kroner. Leverandørindustrien alene står for en verdiskaping på nærmere 30 milliarder!

SINTEF har på oppdrag av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) laget en analyse med formål om å gi en løpende oppdatering av norsk sjømatnæring sin økonomiske betydning i Norge, herunder ringvirkninger i andre næringer.

Analysen er nå offentliggjort og viser at den norske sjømatnæringen har hatt en sammenhengende vekst i verskiskapingen siden 2012. «I 2017 var verdiskapingen inklusive ringvirkninger på nesten 94MNOK. De siste 10 årene er ringvirkningene alene blitt doblet og leverandørindustrien nå for en verdiskaping på over 30 milliarder kroner» skriver spesialrådgiver Ulf Winther på SINTEFs nettsider.

Les rapporten her.