Få gratis hjelp til å skaffe gratis FoU-hjelp!

Klyngeteamet hjelper deg gratis med å koble FoU-miljø og midler til ditt forprosjekt. Foto: NCE Aquatech Cluster

For godt til å være sant? Nei, faktisk ikke! DISTRIKTFORSK sponser bedrifter som for første gang selv vil søke støtte til FoU innen et område. Du kan få 200 000 NOK til innleid FoU-hjelp i forprosjekt og gratis hjelp fra klyngeteamet til å få i stand dette. Hvis bedriften har deltatt i prosjekter ledet av andre bedrifter eller har mottatt støtte av liten relevans for dagens idé, så ring oss uansett! Vi sjekker mulighetene! 

 

Om DISTRIKTFORSK

DISTRIKTFORSK er Trøndelag fylkeskommunes regionale satsing for å styrke og utvikle distriktsnæringslivet i fylket. Prosjektet skal bidra til forskningsbasert innovasjon og verdiskapning i Trøndersk næringsliv. DISTRIKTFORSK er arvtakeren til VRI Trøndelag og er forankret i Forskningsrådets program FORREGIONEN.

Prosjektet har som mål å mobilisere flere distriktsbedrifter til å ta forskning i bruk i sitt innovasjonsarbeid, øke kvaliteten på forskningsprosjektene og til å utnytte kompetansen som finnes ved våre forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Målgruppen for ordningen er bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring som kan dra nytte av et tettere samarbeid med studenter og/eller forskere.

NCE Aquatech Cluster er kompetansemegler i DISTRIKTFORSK, og kan bistå deg i å finne riktig forskerkompetanse og veilede og legge til rette for prosjekt. Vi kommer også på besøk hvis du ønsker det!

Ønsker du mer informasjon, se DISTRIKTFORSK sin hjemmeside og ta kontakt med oss i NCE Aquatech cluster.