Påmeldingen til TEKMAR 2018 er åpen!

Dato for TEKMAR 2018 er 4. og 5. desember, og arenaen er som vanlig Clarion Hotell og Congress i Trondheim. Arbeidet med å støpe et tidsaktuelt program til førjulsdagene er iverksatt.

Hovedfokus for TEKMAR er å være arenaen der norsk lakseoppdrettsnæring drøfter dagens utfordringer og morgendagens løsninger relatert til teknologi og drift/operasjon av sjøbaserte anlegg, og legger premisser for nasjonale FoU-strategier. TEKMAR samlet sist år over 400 deltagere, hvorav 82% fra industri, med hovedfokus på sjøbasert lakseoppdrett. Dette er med på å bekrefte TEKMAR konferansen sin posisjon som Norges ledende innovasjonsrettede laksekonferanse!

Årets TEKMAR blir støpt i samme form som senere års konferanser. Kjernen i konferansen er tidsaktuelle presentasjoner og gullappseanser, kombinert med gode diskusjoner. I mingleområdet vil det bli tilgjengelig arealer for et begrenset antall stander av ulike størrelser. Disse arealene har vært utsolgt de siste årene, så vær tidlig ute om du vil sikre deg areal for å eksponere ditt selskap.

Også i år vil det tilrettelegges for halearrangementer, TEKMAR-TAIL, etter at TEKMAR er slutt på dag 2 (send en e-post for dialog rundt halearrangementer til [email protected], eller ta kontakt på 900 99 485).

Påmeldingen til KONFERANSE og STAND er nå åpnet. Du kan melde deg på TEKMAR 2018 her

På tekmar.no kan man også melde seg på nyhetsbrevet.