Velkommen til Brohodekonferansen 2018!

Foto: akvARENA. Bildet er fra en tidligere konferanse.

Også i høst arrangeres Brohodekonferansen, og partnerne i Brohode Havbruk 2050 samt NMBU ønsker deg spesielt velkommen til Frøya 31. oktober. Konferansen er en møteplass for bedrifter, forskere, studenter, elever og alle som ønsker å bidra til aktiv kunnskapsutveksling. Vi inviterer til faglig påfyll og gode diskusjoner!

Programmet oppdateres jevnlig på https://www.ntnu.no/brohode-havbruk/host-2018. Tema i år er «Havbruk 4.0 mot 2030». Det forventede potensialet av digitalisering i havbruksnæringen er stort. Konferansen vil vise mulighetsrommet innenfor den digitale fremtiden og presentere den nyeste kunnskapen – innenfor teknologi, biologi og samfunn.

Påmelding via denne lenken, innen 26. oktober.

Reise fra Trondheim til Frøya med hurtigbåt og buss eller egen bil. Overnatting ordnes av den enkelte ved å ta kontakt med Hotell Frøya – ref. til Brohodekonferansen.

 

Tekst: Kari Thyholt m fl