4 millioner kroner til forprosjekter innenfor foredling av bioressurser

www.pixabay.com

Forskningsrådet og Innovasjon Norge lyser i samarbeid ut midler som skal gi mer innovasjon innenfor bioøkonomien. Målet med midlene er å stimulere bedrifter til å avklare potensialet i innovative ideer som kan lede frem til nye prosesser eller produkter.

Det kan søkes på mellom 200.000,- og 500.000,- per forprosjekt, og Forskningsrådet og Innovasjon Norge oppfordrer spesielt små og mellomstore bedrifter å søke.

Utlysningen retter seg mot industrialisering av teknologi eller produktutvikling som bidrar til økt verdiskaping gjennom mer foredling og økt utnyttelse av biologiske ressurser og restråstoff.
Det legges vekt på innovasjon, næringsrelevans, markedspotensial, lønnsomhet, bærekraft, miljøeffekt, samt mulighetene for framtidig verdiskapning i Norge.

Bioøkonomi favner all bærekraftig, effektiv og lønnsom produksjon, utnyttelse og foredling av fornybare biologiske ressurser til mat, fôr, ingredienser, helseprodukter, energi, materialer, kjemikalier, fiber og andre produkter. Bioøkonomi omfatter verdiskaping (produkter og tjenester) basert på produksjon og utnyttelse av fornybare biologiske ressurser, til forskjell fra ikke-fornybart karbon.

Les mer.