Møt Eelume på partnerkonferansen i november!

Eelume sin slangerobot vil kunne komme til stor nytte for havbruksnæringen. Nylig søkte de støtte til forprosjekt i Innovasjonsrammen, og på klyngetreffet vil de røpe litt mer om hvilke muligheter roboten gir for oppdrettere og for leverandører av teknologi som kan kobles på roboten.

«Vi arbeider nå med 3. generasjon av roboten Eely500. Roboten skal i løpet av høsten testes på Equinor/NTNUs template i Trondheimsfjorden. Eely500 er en videreutvikling av tidligere prototyper vi har laget, og skal pilot-testes og kvalifiseres for Equinor på Åsgard i Q1 – 2019. Vedlagt er video fra testing i vårt lab-basseng.  Som tidligere er roboten modulær, og dermed også fleksibel i bruk. Man kan se på roboten som en bærer av ulike sensorer og kamera, alt etter hva formålet er. Roboten kan gjøre inspeksjoner og lettere intervensjoner subsea/under havoverflaten. Vi ønsker å framheve robotens potensiale i forhold til kost-nytte og redusert miljøutslipp, og visjonen er at det om få år skal finnes en autonom vaktmesterrobot Eely500 – som kan levere 24/7 overvåkning av anlegg – uavhengig av vær og vind, som er plassert i en undervannsgarasje på bunnen, i nærheten av oppdrettsanlegg langs Norges kyst. Vi ser for oss at en slik løsning kan bidra til å redusere risiko ved mange arbeidsoperasjoner og kan være en reserveløsning for reparasjon av rift i not, i situasjoner hvor det ellers er umulig å nå fram til området.

Vi har søkt støtte fra IN gjennom NCE Aquatech Cluster for å teste roboten i oppdrettsmiljø, samt for å sette sammen en prosjektgruppe og utarbeide hovedprosjekt hvor formålet er å demonstrere og vise relevante bruksområder innen oppdrettssektoren», forteller Bente Iren Hanssen og Arne Kjørsvik i Eelume. De vil fortelle mer om Eely500 i sesjonen for ROV og AUV på partnerkonferansen.

Meld deg på her.
NB: Kun for partnerbedrifter.