Møt forsker Jonatan Sjølund Dyrstad på partnerkonferansen og lær mer om deep learning!

Jonatan Sjølund Dyrstad har en mastergrad i signalbehandlig fra Universitetet i Stavanger og jobber nå med maskinlæring i SINTEF Ocean. Han tar også en PhD innen maskinlæring på NTNU Institutt for teknisk kybernetikk.

På partnerkonferansen skal Jonatan skal snakke om hvorfor deep learning har tatt av de siste årene og hvordan de samme byggestenene kan benyttes til alt fra artsbestemmelse av fisk til stemmegjenkjenning, sjakk og førerløse biler.

Han vil også snakke litt om det store databehovet som trengs for å trene deep learning-systemer og det arbeidet som gjøres i SINTEF Ocean med simulering av fisk for å slippe å samle inn data.

Meld deg på partnerkonferansen!