3D-printe reservedeler? Hør mer på partnerkonferansen!

Hva kan vi lære av forsvaret innen bruk av 3D-printing? Og fra annen industri? Møt ekspertene og få svaret under partnerkonferansen.

Forsvaret skal løse et vidt spekter av oppgaver i fredstid, krise og i væpnede konflikter og krig. Rask og effektiv tilgang til operativt utstyr er en vesentlig faktor for å lykkes med de oppgavene som Forsvaret er satt til å utføre. I områder hvor Forsvaret har operert de siste årene har manglende infrastruktur, klimatiske forhold, avstand og fiendtlig aktivitet vært noen av utfordringene som har gjort etterforsyning krevende. Kan Additive Manufacturing (AM) være en løsning? Kan erfaringer fra Forsvaret ha overføringsverdi til andre sektorer?

Dette kan Guri Nonsvik fra Forsvarets Forskningsinstitutt gi oss svar på under partnerkonferansen. Vi vil også få besøk av Borgar Ljøen Tronrud, Tronrud Engineering AS, som vil fortelle oss om bruk av 3D-printing i industrien.

Se også spennende artikkel her.