Programmet til partnerkonferansen er klar!

Foto: Kristian Henriksen, NCE Aqutech

Klyngeledelsen, med støtte fra fagforumslederne, har i høst jobbet med å sette sammen et spennende program for høstens faglige møteplass for medlemmene i NCE Aquatech. Programmet er nå klart og vi gleder oss til samlingen den 22. og 23. november.

Har du ikke meldt deg på? Gjør det her!

Se programmet i pdf.

DAG 1

Tidspunkt Tema Foredragsholder
11:00 – 11:30 Registrering og kaffe
11:30 – 12:30 Lunsj
12:30 – 12:35 Velkommen Kristian Henriksen og Bjørn Damhaug

Leder og nestleder,
NCE Aquatech Cluster

12:35 – 12:55 Åpningsforedrag:
Mulighetsperspektiv nye landbaserte anlegg
DNB
Nytt fra klyngen
12:55 – 13:15 Samarbeid med undervisningssteder:

– Brohode Havbruk 2050

– Eksperter i Team – havbrukslandsbyer og internships

Jørgen Fallmyr og Kari Thyholt
NCE Aquatech Cluster
13:15 – 13:30 Hub-stuktur i NCE Aquatech, etablering i Rørvik og Kristiansund NCE Aquatech Cluster
13:30 – 14:00 Bordøvelse: Behov for nye fagforum 2019  
14:00 – 14:30 Pause  
14:30 – 14:50 Hvordan ta vare på de viktigste immaterielle verdier i prosjektsamarbeid Turid Buvik

Innovasjon Norge

14:50 – 15:10 Hvordan vil sirkulærøkonomien påvirke industrien Vibeke Stærkebye Nørstebø

PhD, Forskningsleder SINTEF Industri

15:10 – 15:40 Pause
Nytt fra klyngen fortsetter
15:40 – 16:00 Innovasjon hos partnerbedrifter:

– Søke, skape, løse: Brukerfokusert industriell produktutvikling fra A til Å
Inventas

– Trådløse sensorer gir nytt perspektiv
El-Watch

Morten Wexels Riser
Forretningsutvikler i Inventas

 

Gard Hansen
Markedssjef/CCO i El-Watch

16:00 – 16:30 Hvordan skape suksess i klyngearbeid  
16:30 – 17:00 Speed-dating for klyngepartnere og klyngeledelse  
17:00 Ferdig for dagen
18:00 Middag i egen sal

 

DAG 2

Tidspunkt Tema Foredragsholder
07:55 – 08:20 Velkommen til dag 2 med informasjon fra fagforumene i plenum. Fagforumene inviterer så hele klyngen til foredrag og diskusjoner om fremtidsrettede temaer i to parallelle sesjoner. Kristian Henriksen og Bjørn Damhaug

Leder og nestleder,
NCE Aquatech Cluster

Parallelle sesjoner. Hver sesjon avsluttes med en gullapp-seanse.
Tidspunkt Rom 1 (Cosmos 3A)
Rom 2 (Cosmos 3B)
08:20 – 09:20 AUTOMATISERING I PROSESSINDUSTRIEN ROV OG AUV

 

08:20 – 08:40 State of the art på deep learning innen prosessering og robotisering
Jonathan Dyrstad, forsker SINTEF
Eely500 – robotteknologi innen havbruk
Bente Iren Hanssen og Arne Kjørsvik, Eelume
08:40 – 09:00 3D-printing i Forsvaret
Guri Nonsvik, FFI (Forsvarets forskningsinstitutt)
Hvordan gå fra å samle data til å bruke data?
Odd Jostein Svendsli, CEO i AIA Science
09:00 – 09:20 Bruk av 3D-printing i industri
Borgar Ljøen Tronrud, Tronrud Engineering AS
Historien om utvikling av notvaskeren Manta
Representant fra Stranda Prolog AS
09:20 – 09:35 Hvordan bør vi jobbe videre innenfor fagforum? Hvordan skape enda mer dynamikk. Hvordan bør vi jobbe videre innenfor fagforum? Hvordan skape enda mer dynamikk.
09:35 – 10:00 Pause  
10:00 – 11:00 RAS SIKRE MARINE OPERASJONER
10:00 – 10:20 MonMic (Monitorering av microbiota i RAS)
Roman Netzer, Seniorforsker i SINTEF
Operasjonsgrenser ved krevende forhold – Nytt fra SFI EXPOSED
Hans Bjelland, SINTEF Ocean
10:20 – 10:40 CFD technology for RAS: Focus on Tank Hydraulics
Khurram Shazad, NOFIMA
Arbeidsmiljøutfordringer sett fra havbruksansattes ståsted
Trine Thorvaldsen, SINTEF Ocean
10:40 – 11:00  

Use of ozone during production of Atlantic salmon post-smolt in brackish water
Kevin Stiller, NOFIMA

Design av teknologi for sikre arbeidsplasser – Leverandører til havbruksnæringen sitt arbeid med produkt- og tjenesteutvikling
Hans Bjelland, SINTEF Ocean
11:00 – 11:15 Hvordan bør vi jobbe videre innenfor fagforum? Hvordan skape enda mer dynamikk. Hvordan bør vi jobbe videre innenfor fagforum? Hvordan skape enda mer dynamikk.
11:15 – 11:40 Pause  
11:40 – 12:40 SLAM SENSORIKK, MONITORERING OG STYRESYSTEMER
11:40 – 12:00 Flyten av stoff i et RAS-anlegg – og ut av det
Turid Synnøve Aas, Forsker, Nofima
Bli klokere og rikere med tolkbar maskinlæring
Harald Martens, dr.techn.
Forskningsleder Idletechs AS
Prof. II, Inst. teknisk kybernetikk NTNU
12:00 – 12:20 Resultater fra forstudie på verdikjede på slam
Geir Tevassvold, Seniorkonsulent hos Rambøll
Presentasjon av DigiCat katapult og hva den kan gjøre for din bedrift
Jan Børre Rydningen, DigiCat
12:20 – 12:40 Utfordringer med dokumentasjon av rensegrad
Malin Johansen, NCE Aquaculture
Bortenfor vanlige kamera – Biofotonikk i oppdrett
Lise Lyngsnes Randeberg, professor i biomedisinsk optikk og fotonikk ved NTNU  
12:40 – 12:55 Hvordan bør vi jobbe videre innenfor fagforum? Hvordan skape enda mer dynamikk. Hvordan bør vi jobbe videre innenfor fagforum? Hvordan skape enda mer dynamikk.
12:55 – 13:00 Oppsummering
v/ klyngeledelsen
  Oppsummering
  v/ klyngeledelsen
13:00 Lunsj og ferdig for dagen. Vel hjem!