Trenger din bedrift faglig påfyll om RAS-anlegg?

NTNU tilbyr nå et samlingsbasert etterutdanningskurs i RAS-teknologi. Dette er en fantastisk mulighet til å tilegne seg relevant og god kunnskap.

NB: Søknadsfrist 15.01.2019.

Kurset vil gi en bred innføring i resirkuleringsanlegg for akvakultur og hvordan riktig vannbehandling bidrar til å skape et stabilt og optimalt vannmiljø i anlegget. Design, dimensjonering, oppstart, drift, avfallshåndtering, ressursutnyttelse, risikovurdering og handlingsplaner vil bli behandlet.

Målgruppen for kurset er personer med erfaring fra oppdrett som ønsker ekspertise på resirkuleringsanlegg. Ansatte i akvakulturnæringen, som driftsledere og andre som jobber på oppdrettsanlegg, og andre interesserte som for eksempel akvaveterinærer og fiskehelsebiologer, ansatte i myndighetene, som mattilsynet, i forsikringsselskap som forsikrer RAS og ansatte i leverandørindustrien og lærere ved skoler med undervisning i akvakultur.

Kurset gjennomføres med to obligatoriske samlinger og en prosjektoppgave som må godkjennes for å få godkjent gjennomføring av kurset.

Les mer.