HAV – Nasjonal akvakulturnæring og bærekraft

Idémyldring om løsninger for bærekraftig vekst i havbrukssektoren. Foto: NTNU Havrom.

Vår viktigste møteplass for studenter og næringsliv, HAV arrangeres 20. februar. Er du på jakt etter ny kompetanse? Meld deg på i dag! Påmelding for studenter åpner snart!

Dato: Onsdag 20. Februar 2019
Tid: 16.00-21.00
Sted: SpareBank 1 SMN Kvartalet AS
Plasser: 50 studenter, 20 yrkesaktive

Onsdag 20. Februar 2019 arrangeres HAV av NCE Aquatech Cluster i samarbeid med linjeforeningen Volvox & Alkymisten (for kjemi, biologi og bioteknologi) og studentorganisasjonen NTNU Ocean Club. Målet med HAV er å skape et felles møtepunkt for bedrifter og studenter, og gjennom dette bidra til økt kunnskap og læring for begge parter, samt gode muligheter for nettverksbygging og kompetansedeling.

Bærekraft er et viktig tema som kommer til å være i fokus fremover. Utvikling i en bærekraftig retning er essensielt for akvakulturindustrien, og det er nettopp derfor vi har et ønske om å ha dette som tema under årets HAV-arrangement. Bærekraft er noe som påvirker alle, både studenter og næringa, og vi ønsker at dette arrangementet skal skape rom for idémyldring og gode løsninger.

Etter HAV 17, og brohodekonferansen 2018, ble det etterspurt økt samarbeid mellom studenter og bedrifter, ved å inkludere f.eks. diskusjoner og case-oppgaver om reelle problemstillinger. Som respons til dette har vi valgt å invitere 6 bedrifter til å holde presentasjoner og delta på gruppearbeid/workshop knyttet til bærekraft i akvakulturbransjen. Presentasjonene omhandler 6 tema knyttet til bærekraft, og er som følger:

1.       Bærekraftig genetikk

2.       Fremtidens fôringredienser

3.       Automatisering av akvakulturindustrien

4.       Fremtidens havbaserte matproduksjon

5.       utstyr for en næring i vekst

6.       Bærekraftig utvikling

Dette er 6 året HAV blir gjennomført og det har tidligere blitt kåret til et av NTNU sine beste studentarrangement.

Omtale av arrangementet i  2017 kan du lese her:

HAV 17 – treffpunkt næring og student

HAV har flere år på rad vært fullbooket og har de siste tre årene hatt venteliste med studenter som ønsker å delta. Som tidligere år er det forventet at arrangementet vil bli fullbooket.

Dette betyr at deltakende bedrifter vil få muligheten til å møte 50 engasjerte studenter, som alle er interessert i jobb innenfor havbruksnæringen og/eller tilhørende leverandørindustri.

Spørsmål?
Ta kontakt med Ellie Johansen
E-post: [email protected]
Tlf: +47 97 98 78 11