Møljelag: Trondheims rolle i havbruksnæringen framover

Næringsforeningen i Trondheimsregionen arrangerer, i samarbeid med NCE Aquatech, høstens Møljelag den 10.12. Seminaret setter Trondheims rolle i havbruksnæringen på agendaen og vi får fire ulike foredrag fra partnere i NCE Aquatech.

Informasjon fra NiTr:
Vårt tradisjonsrike Møljelag er ikke spesifikt for havbruksbransjen, men for alle som ønsker å utvide sin horisont om en viktig næring i vår region, få faglig påfyll og knytte nye kontakter. Her deltar representanter fra alle bransjer! I år har vi valgt å fokusere på Trondheims rolle i og for havbruksnæringen. Vi serverer julemat og deltakerne utgjør mangfoldet i Møljen.

Frøya-baserte Salmar ASA  er et av verdens største lakseoppdrettsselskap og beskriver samspillet mellom FoU-miljøene i Trondheim og distriktsnæringen,  SINTEF Ocean AS er et kraftsentrum for FoU for havbruksnæringen og presenterer betydningen av relevant forskningsarbeid for en levedyktig næring også på sikt,  Aqualine AS er opprinnelig et familieeid teknologiselskap på Frøya som har sitt hovedkontor i Trondheim og leverer oppdrettsmerder over hele verden,  Blueye robotics  har sitt utspring som NTNU-oppstartselskap og har revolusjonert undervannsrobotikk med sine droner og  forteller om de faktorer som gjør at de velger å utvikle seg med base i Trondheim.

På Møljelaget får du påfyll av kunnskap som kan hjelpe deg å framsnakke mulighetene for næringslivet i Trondheimsregionen, og ta disse i bruk!

Program:

Hva kan SINTEF bidra med for en bærekraftig vekst i havbruksnæringen?
v/Hanne Digre, forskningssjef og leder avdeling for sjømatteknologi SINTEF Ocean AS

Trondheim sett fra Frøya – hva mener SalMar er viktig for å videreutvikle et sterkt havbrukssenter?
v/Olav-Andreas Ervik, konsernsjef SalMar ASA

Hvor kommer vi fra, og hvor går veien videre?
v/Martin Søreide, Teknisk Direktør, Aqualine AS

Blueye – en undervannsdrone i merkanten; nok et vellykket utspring fra NTNUs maritime forskningsmiljø
v/Ane Mengshoel, prosjektleder og Oda Ryggen, digital markedsfører Blueye Robotics AS

Seminaret etterfølges som vanlig av middag fra kl. 19.00 med separat påmelding. Husk å krysse av i egne felt nedenfor

Møteleder
Per Johan Røttereng, Inaq AS