Velkommen til workshop om energi i havbruk 17. januar

Workshop om energi i havbruk

Redusert klimaeffekt og bedre energieffektivitet er blant målsetningene i havbruksnæringen, men hva er status og hvilke muligheter finnes?

Fornybarklyngen og NCE Aquatech Cluster har i samarbeid med Enova og NTNU tatt et initiativ innen Energi i havbruk, og vi kjører nå et forprosjekt for å avklare aktuelle problemstillinger og interesse blant aktørene.

Det er stilt spørsmål ved om det er tilstrekkelig datagrunnlag og systematisert kunnskap om energibruk og energibehov i havbrukssektoren til å kunne gjøre gode valg, og Enova har varslet en omlegging av sine støtteordninger til energiløsninger for havbrukssektoren.

Vi inviterer nå til en workshop

17. januar 2019 kl 10:00—15:00 i Dronningensgt. 12, Trondheim hos Næringsforeningen, møterom Børsen i 4. etg

for å få ytterligere innspill på status, behov og muligheter for energiløsninger innen havbruk.

Program

  • Vi vil se på hva som finnes av datagrunnlag og systematisert kunnskap om energibruk innen havbruk, og Sofie Møller, Masterstudent ved NTNU, går igjennom funnene så langt.
  • Marit Sandbakk, Seniorrådgiver Enova, presentere Enovas erfaringer med støtte til havbrukssektoren, og planer for nye støtteordninger.
  • Ragnar Sæternes, FoU koordinator i SinkabergHansen, presenterer hva de har gjort og videre planer og ønsker for energiløsninger.
  • Johan Berg Pettersen, Førsteamanuensis ved NTNU Program for industriell økologi, presenterer muligheter for videre utvikling og styrkning av kunnskapsgrunnlaget om energi innen havbruk som basis pilot- og innovasjonsprosjekter.

Og vi får innspill fra leverandører med aktuelle løsninger.

Påmelding her