Er du student og har lyst til å delta gratis på TEKSET? Søknadsfrist 30. januar

NCE Aquatech Cluster, i samarbeid med næringslivsaktører innenfor havbruksnæringen, sponser 40 studentplasser på TEKSET! Det eneste du som student trenger å gjøre er å bistå i gruppearbeid på konferansen.

TEKSET er en viktig arena for aktører i norsk oppdrettsnæring der utfordringer og fremtidens løsninger relatert til teknologi og drift/operasjon av settefisk og landbaserte anlegg tas opp. Arrangementet samler rundt 350 deltakere og er en flott arena for å knytte kontakter innenfor næringen.

Frist for å sende inn søknad er 30.januar og studentene som får plass får beskjed om dette fredag 1. februar.