Møt engasjerte biologi-, kjemi- og bioteknologistudenter på NTNU 07. februar

Linjeforingen Volvox og Alkymisten ved NTNU inviterer til karrieredagen VIVO 07. februar på Gløshaugen. Dette er linjeforeningen for biologi-, kjemi- og bioteknologistudenter både på bachelor- og masternivå.

Linjeforeningene inviterer bedrifter til både å stå på stand og holde presentasjoner for å komme i kontakt med studenter om både jobbmuligheter og masteroppgaver. Se invitasjon for mer info om priser og hvilke retninger og spesialiseringer som er representert. 

Vil du vite mer eller melde deg på? Kontakt Elin Håberg på [email protected]