Nå kan du søke på Innovasjonsprisen 2019!

Foto: Stiftelsen Nor-Fishing

Bedrifter eller enkeltpersoner fra inn- og utland som leverer utstyr eller tjenester til havbruksnæringen, eller er i havbruksnæringen, inviteres til å søke på Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris på 100.000,-!

Bakgrunnen for prisen er stiftelsens ønske om å stimulere til FoU-virksomhet i bedrifter og blant enkeltpersoner. FoU-aktiviteten relatert til fiskerinæringen må være tilknyttet bedrift(er) eller enkeltpersoner. Prosjektet som ligger til grunn for søknaden må være eid av søker, men kan være gjennomført i samarbeid med forskningsmiljø.

Søknadsfrist er 01. mai!

Vinneren blir offentliggjort på Aqua Nors åpningsdag.

Her finner du mer informasjon og søknadsinfo.