Nok en digital løsning?

AquaGen er en betydelig idégenerator i klyngen, og ikke nok med det! I tillegg til å levere tipp topp genmateriale, iverksetter de også teknologiprosjekter som kan komme oppdretterne til gode.

AquaGen er både innovative og aktive på samarbeidsfronten. Dette gir resultater! I høst søkte de nok en gang og fikk bevilgning til forprosjekt i Innovasjonsrammen. Denne gangen ønsker de å holde prosjektets innhold litt tettere inntil brystet, men vi kan røpe at innovasjonshøyden er stor!

Selskapet har som mange av oss fikk se under fagforum hos dem tidlig i år, vist stor evne til å utvikle finurlige løsninger og spesialiteter for å effektivisere egen drift. Nå vil de prøve å lage et konsept som kan gi alle oppdrettere betydelige besparelser! Samarbeidspartneren de har fått med seg på dette er Createview AS.

Vi ønsker lykke til og venter i spenning på videreføring når forprosjektet er vel havn!