Tre nye prosjekter i Innovasjonsrammen!

I september leverte klyngen fem særdeles gode søknader om støtte til forprosjekter og forstudier i Innovasjonsrammen. Det var stor konkurranse, men tre av våre fem søknader ble godkjent av Innovasjon Norge!

De tre søkerne som slapp gjennom nåløyet var Eelume, Maritime Robotics og AquaGen. I alt var det 6 involverte bedrifter fra klyngen og en utenfra. Noen fant partnere i våre fagfora, og herved er det etablert nye samarbeid som vi tror vil bære frukter!

Det vil komme litt mer info om hvert prosjekt, men først litt om selve søkerrunden. Innovasjon Norge mottok 63 søknader, som er et imponerende antall og viser at det skjer mye innovasjon mellom bedriftene i klyngene i Norge. Dette blir lagt merke til også i departementene.

Innovasjonsrammen sikter seg inn mot de prosjektene som ikke kan realiseres med andre virkemidler, ut fra følgende prioriteringer:

  • Samarbeidsprosjekter der minimum to bedrifter inngår, hvorav minst en av bedriftene må være partner eller medlem i klyngen.
  • Prosjekt som gjaldt forstudie eller forprosjekt i EØS-regelverkets artikkel 25 som regulerer FoUoI.
  • At finansieringen var utløsende for at  prosjektet skulle iverksettes
  • Prosjektene måtte tilfredsstille Innovasjon Norges krav for bærekraft.
  • Behov for rask realisering
  • Oppfylt kriteriene i utlysningstekst og mal

Prosjekter som tilfredsstilte målgruppen for Innovasjonsrammen, men ikke fikk finansiering nå, inviteres til å delta i den neste utlysningen. Denne vil tentativt ha frist inn til klyngeteamet den 12. mars. Informasjon om dette og eventuelle endringer av fremgangsmåte vil komme som nyhetssak så raskt vi vet beskjed!