Inn for landing i bølgene!

Kilde: www.pixabay.com

Ja, dette kan bli realiteten for robotene til Maritime Robotics og Eelume. Sammen med Lerow fikk selskapene støtte til en forstudie gjennom Innovasjonsrammen.

Bruk av fjernstyrte roboter på og under havoverflaten kan eliminere risikable dykkeroperasjoner og muliggjøre inspeksjon, enkle vedlikeholdsoppdrag og reparasjoner under vanskelige værforhold. Det åpnes for stadig nye muligheter med teknologiene som kommer innen sensorer, digitalisering, maskinsyn etc. Imidlertid er det vanskelig å lande ROV på moderfartøy under ekstreme værforhold og på ubemannede fartøy.

Nå skal et flerfaglig team fra de tre aktørene kartlegge eksisterende løsninger, FoU og kompetanse på området. Basert på funnene vil de foreslå et landingskonsept som kan øke sikkerheten og utvide bruksområdene for fjernstyrte løsninger. De vil også kartlegge potensiell leverandør/ samarbeidspartner for videre prosjekt på design, prototyping, bygging og testing av løsningen.

Vi ønsker lykke til med dette viktige prosjektet for havbruk på eksponerte lokaliteter og annen offshore-virksomhet!