Knallåpning av TEKSET 2019!

Foto: Kari Thyholt

Første dag på en fulltegnet TEKSET tok opp viktige spørsmål om vekst på land, tekniske og transportmessige utfordringer og biologiske utfordringer. Et av høydepunktene var nok for mange seansen om H2S i settefiskanlegg, hvor Nordnorsk Smolt AS gikk foran som et godt eksempel ved å fortelle sin historie.

Før middagen hadde NCE Aquatech Cluster vorspiel, der medlemmene også fikk æren av å hilse på representanter fra NCE Aquaculture.

Vi gleder oss til nok en dag, hvor fokuset dreies litt mer over mot det nyeste innen offentlige reguleringer.