Gratis SkatteFUNN skrivesamling – få 20 % refusjon for eget utviklingsarbeid!

Tidligere SkatteFUNN-workshop hos FI gav økonomisk uttelling for alle som søkte. Foto: Kari Thyholt

Frister det å søke statlig støtte til utvikling, uten konkurranse fra andre? Da er SkatteFUNN løsningen! Dette er lavterskel, og du får gratis hjelp den 21. mai til å iverksette søknad!  

Da inviterer FI til gratis skrivesamling for bedrifter som har konkrete utviklingsaktiviteter på gang, og som ønsker å søke skattefradrag for timer og utlegg i inneværende og eventuelt kommende år. Ta med PC-en og kom!

Alle bedriftene vi tidligere har bistått med å sende skattefunnsøknad har til dags dato fått godkjent 18 – 20 % refusjon på utlegg og timekostnader.

Velkommen til påmelding og info på DENNE siden.

(PS – vi har flyttet dato frem til 21. mai, fordi søkeportalen er stengt en periode i vår, frem t.o.m. 15. mai)