HAV 19 -Legger til rette for et tettere samarbeid mellom studenter og næringa

Studenter og yrkesaktive med faglig samtale under middagen ved HAV 19, Foto: Simen Langeteig

Nettverksbygging, kunnskapsdeling og idémyldring var stikkord da studenter og yrkesaktive møttes på HAV 19, den 20. februar i Trondheim. Arrangørkomiteen, NCE Aquatech, linjeforeningen Volvox & Alkymisten og studentorganisasjonen NTNU Ocean Club, ønsket med dette å gi rom for et tettere samarbeid mellom studenter og næringa – samt skape en plattform der næringa fikk diskutere utfordringer de står ovenfor sammen med fremtidens yrkesaktive (til daglig kjent som engasjerte studenter).

Studenter og yrkesaktive med faglig samtale under middagen ved HAV 19, Foto: Simen Langeteig

 

HAV er et årlig studentarrangement hvor medlemsbedriftene i NCE Aquatech Cluster får muligheten til å møte engasjerte studenter med interesse for en bærekraftig havbruksnæring. Dette var det sjette året HAV ble gjennomført, og til årets arrangement holdt AquaGen, Sealab AS, C-feed, Akva Group, Aqualine og Bellona bedriftspresentasjoner. I tillegg stilte Skretting, Biomar, Aquagreen, Searis, Morefish, Sealab AS og NCE Seafood Innovation Cluster på stand og deltok på workshopen. 

Interessant diskusjon rundt bordet ved HAV 19, Foto: Simen Langeteig

Gode diskusjoner og spennende presentasjoner 
Mye ble gjennomført på relativt kort tid, og gjennom kvelden fikk deltakerne anledning til å høre på bedriftspresentasjoner, besøke bedrifter på stand, lytte til interessante masteroppgaver, og diskutere seg gjennom en kort workshop. Gjennom workshopen ble gode ideer og løsninger pønsket frem og resulterte i mange gode diskusjoner og mulig samarbeid videre.
–  Det er utrolig gøy å høre hva gruppene hadde diskutert og oppnådd på så kort tid. Vi ser viktigheten av å jobbe på tvers av fagfelt! var en av tilbakemeldingene NCE Aquatech fikk under arrangementet.

Bilde av PC-skjerm fra Workshop på HAV 19, Foto: Simen Langeteig

Suksessfullt samarbeid med studentene
Etter HAV 17 hadde NCE Aquatech Cluster som mål å ta samarbeidet med studenter og utdanning til et nytt nivå. Etter HAV 19 mener vi å ha kommet et godt stykke på vei til et bedre samarbeid. Det å skape rom for diskusjon gjennom en workshop bidrar til økt samarbeid på tvers av fagfelt, og kan også gi grunnlag for tettere nettverksbygging.

Det å jobbe i tverrfaglige grupper overgår ofte resultater av det enkeltpersoner kan produsere selv, sier prosjektkoordinator Ellie Johansen i NCE Aquatech.

V.B: Ellie Johansen, Mikkel Bjerkvoll, Sven Herman Holmsen, Jon Arnt Kårstad, Benjamin Bertnsen, Robert Torsvik Jacobsen. V.F: Luciana Alves Musialak, Sofie Moe Knudsen, Elin Håberg, Silje Fiskum Rinø, Eirik Ruben Grimholt Søvik.  Engasjerte studenter som hjalp til under HAV 19, Foto: Simen Langeteig

Nok en gang var arrangementet fullbooket med studenter. Hele 126 søknader ble mottatt, og 17 ulike studieretninger var representert.

-Vi er veldig fornøyd med samarbeidet med studentene i NTNU Ocean Club og Volvox & Alkymisten. Videreutviklingen av årets HAV-arrangement, med å både løfte fram bedriftene og spennende masteroppgaver, har gitt gode resultater. Det var satt av plass til 50 studenter og når vi mottar 150% flere søkere enn vi har plass til, så må vi si oss meget godt fornøyd sier daglig leder Kristian Henriksen i NCE Aquatech.

Kom gjerne med en tilbakemelding til [email protected] hvis noen har innspill på nye konsepter som kunne vært ønskelig for neste HAV.

Jørund Larsen, fra NCE Aquatech, ønsker velkommen til HAV 19, Foto: Simen Langeteig