Innovasjonsrammen: Ny utlysning med enkelt søknadsskjema

Nå har Innovasjon Norge (IN) lyst ut nye midler til forstudier (150 000 NOK) og forprosjekter (300 000 NOK) for klyngebedrifter. Frist: 29. april kl 12:00. Prosessen er godt beskrevet og søknadsmal finnes her.
Konkurransen blir hard, og IN ønsker seg spenstige prosjekt-idéer!
Nytt:
Søknad kan nå skrives enkelt etter Word-mal og sendes til klyngeledelsen innen den 29. april 2019 kl 12:00.
Klyngeledelsen behandler søknadene og kan deretter argumentere for opptil fire søknader overfor IN.
Søknader som anbefales av IN (1. juni), kan så opprettes formelt av bedriftene i IN sin søknadsportal (frist 14.juni), før de sluttbehandles av IN (1. juli).
Merk at
  • Det må være minst to deltakere, hvor minst en (hovedsøker) er medlem i klyngen.
  • IN skiller ikke på om søkerne har fått tildeling tidligere eller ikke.
  • Les ellers grundig gjennom IN sin informasjon, og ta gjerne kontakt hvis dere lurer på noe, så finner vi ut av det! Kontaktinfo: [email protected], 916 24 120

 

Lykke til!