Nå setter vi gründerskap på agendaen!

Uavhengig av om du er i en gründerbedrift, mellomstor, eller stor bedrift trenger vi å vite hvilke behov din bedrift har og hvordan vi best mulig kan legge til rette for økt innovasjonskapasitet for deg.
Klyngen har fått midler av Innovasjon Norge til å gjennomføre et forprosjekt der formålet er å utforske hvordan klyngen kan legge til rette for gründerskap. Vi definerer dette som innovasjon og nyskaping hos både gründere og etablerte bedrifter. For å oppnå dette trenger vi din innsikt slik at klyngen kan tilby det som er rett for sine partnere.

Det er mange måter å karakterisere innovasjon på. En innovasjon kan betegnes som enhver idé, praksis eller materiell som oppfattes som ny for den som bruker den. Innovasjon vil si å skape noe nytt eller gjøre endringer på eksisterende produkter og løsninger og kan sees i lys av nye produkter, tjenester, markeder, råvarer, produksjonsmetoder samt nye forretningsmodeller og måter å organisere seg på.

I forkant av workshopen 30. april vil alle partnerbedrifter motta en undersøkelse. Svarene vil danne grunnlaget for workshopen. Om du ikke har mulighet til å delta på workshopen vil du likevel gjennom denne undersøkelsen få mulighet til å komme med dine innspill.

 
Agenda 30.04:
08:30 – Velkommen  + Et annet perspektiv på innovasjon m/ekstern foredragsholder
09:00 – Kartlegging av behov fra partnerbedriftene
12:00 – Felles lunsj på Scandic Solsiden