SINTEF Ocean ønsker å se nærmere på verdikjeden for laks

Gjennom prosjektet VALUMICS ønsker SINTEF Ocean å møte aktører fra den norske havbruksnæringen for å utveksle kunnskap mellom industri og forskningsmiljø i EU.

VALUMICS-prosjektet er et forskningsprosjekt finansiert av EU Horizon2020 med et budsjett på 6 million Euro. Prosjektet fokuserer på fem valgte matverdikjeder i Europa, hvor den norske verdikjeden for laks er plukket ut som et case.
Prosjektdeltakere ønsker å involvere industriaktører, hovedsakelig oppdrettere, i forskningsprosjektet for å oppnå et helhetlig bilde av havbruksnæringen i Norge og konsummarkedet for norsk laks i Europa.

Hva er prosjektet ute etter?
 • Bedre forståelse av hvordan verdikjeden fungerer
 • Markedsinnsikt og trender
 • Påvirkningen av regelverk og politiske bestemmelser
 • Bærekraftperspektiv i havbruksnæringen
 • Største utfordringer og risiko i fremtiden
 • Data for ulike analyser
Hvem ønsker de å snakke med?
 • Bærekraftansvarlig og HMS-sjef
 • Markedsanalytiker
 • Salg og markedssjef
 • Produksjonsansvarlig
 • Kvalitetssjef
 • Transport og logistikkansvarlig
Hva er ditt utbytte?
 • Tilgang til ulike modeller for optimalisering av verdikjeden for laks
 • Livsløpvurdering av deres produksjonssystem
 • Kunnskapsdeling fra eksperter og erfarne forskere og analytikere fra kjente institutter i EU

Prosjektdeltakerne er forskere, analytikere og agroøkonomer som har bakgrunn innen matteknologi, bærekraftsanalyse, markedsdynamikk og verdikjedeanalyse for sjømatprodukter. Prosjektdeltakerne skal reise til Norge i mars 2019 og ønsker seg et
halvdagsmøte med industriaktører.

Partnerbedrifter som er nysgjerrige på prosjektet og ønsker å bidra oppfordres til å kontakte Shraddha Mehta i SINTEF Ocean.