Rekruttér ivrige studenter til oppgavesamarbeid, sommerjobb og varig jobb på Brohodekonferansen!

Foto: NCE Aquatech Cluster

Studenter fra Trondheim og Ålesund oppsøker bedrifter på Brohodekonferansen den 20.-21. mars i Ålesund! Her treffer du kandidater fra flere fagdisipliner, som brenner for havbruk. Arenaene er middag med mingling kvelden den 20. mars, og en innholdsrik konferanse  den 21. mars.

På Brohodekonferansen møter næringen engasjerte elever og studenter på bachelor, master og phd nivå fra ulike studieretninger som er ute etter å løse utfordringer i havbruk. I år kommer studenter med bakgrunn i bioteknologi, marin teknikk, robotikk, industriell kjemi, biomarin innovasjon, marin biologi, maskiningeniør, industriell matematikk, produktutvikling, energi og miljø, automatisering, økonomi, entreprenørskolen og markedsføring til Ålesund for å møte næringen i regionen.

21. mars organiserer vi blant annet speed date mellom bedrift og student. Målet er å finne en eller flere match – som i den sammenhengen er studentoppgave, sommerjobb eller rekruttering.

20. mars arrangeres i samarbeid med NCE Aquatech en Workshop om «Samarbeid innenfor maritim sektor i Midt-Norge», mens studentene utforsker havbruksbedriftene i regionen. Det settes opp en buss fra Trondheim (avgang 19. mars kl. 16). Ønsker du å bli med, ta kontakt med [email protected]

Påmelding

Ønsker du å presentere din bedrift til studenter og elever, ta kontakt med [email protected]

Oppvarming med Workshop den 20. mars

Den 20. mars, mens studentene er på ekskursjon er det også en workshop for bedrifter og NTNU-ansatte. Her møter du aktører fra andre miljøer og klynge for diskusjon om mulig samarbeid for lønnsomme forretningsmodeller langs kysten. Tema for workshopen er «Samarbeid innenfor maritim sektor i Midt-Norge»:

Maritim service til havbruk er i stadig utvikling, med nye brønnbåter, servicefartøyer, slaktebåter, ubemannede løsninger og utstyr. Større fartøyer, datalogging og styring, HMS, fiskevelferd og energiløsninger er i fokus, og ny teknologi utvikles i «rakettfart». Det glade budskap er at matproduksjonen fra havbruk ønskes økt, og leverandørene skal bidra med teknologi og service som muliggjør dette. Dette må imidlertid balanseres mot miljøfotavtrykk, kostnadsnivå og bærekraft i sin helhet. Hvilke utfordringer gir dette, og hvilke muligheter gir det for samarbeid om lukrative forretningsmodeller?

Medlemmer i NCE Aquatech Cluster og GCE Blue Maritime, NTNU-ansatte og andre samarbeidspartnere til Brohodekonferansen ønskes velkommen til workshopen, og vi frem til fruktbare diskusjoner om samarbeid innen det maritime i aksen Ålesund – Rørvik!

Bedrifter, forskere m fl kan finne påmelding HER.

Studenter kan melde seg på HER

Info og program for Brohodekonferansen som sådan oppdateres HER.

Tekst: Kari Thyholt m fl