Vellykket årskonferanse

Etter en vellykket Årskonferanse er det allerede besluttet at Sjømat Norge Havbruk Midt og NCE Aquatech Cluster fortsetter samarbeidet med Årskonferansen også i 2020. 

Det ble to innholdsrike dager hvor ulike perspektiver ble belyst gjennom foredrag om blant annet biologisk status i Midt-Norge, nye teknologiske løsninger og ikke minst samarbeid med studenter og utdanningsinstitusjoner.

Hele 127 deltakere deltok på Årskonferansen den 26. og 27. februar og NCE Aquatech og Sjømat Norge Havbruk Midt har allerede besluttet at en fortsetter det gode samarbeidet i 2020.

Foredragene vil bli sendt ut til deltakere på konferansen i løpet av første halvdel av mars.

Fikk du ikke deltatt, men likevel interessert i et eller flere av foredragene, ta kontakt med oss i NCE Aquatech.