Ønsker din bedrift å bli med på et internasjonalt prosjekt? Det lyses ut store tilskuddsmidler!

Det lyses ut tilskuddsmidler på cirka 630 millioner norske kroner i 2019 og 2020 under EØS-midlenes Blå vekst-programmer i Hellas, Portugal, Kroatia, Polen og Romania. Få mer informasjon på konferanse og matchmaking i Ålesund 22. mai.

Bedrifter fra marin eller maritim sektor som har en ambisjon om å engasjere seg i et internasjonalt prosjekt inviteres til Ålesund for å få mer informasjon. Samtidig er det en møteplass for potensielle prosjektpartnere til å bli kjent med hverandre og diskutere samarbeidsmuligheter innen blå vekst. Dette skjer via lynmøter som bookes i forveien og legges til rette av arrangøren.

Eksempler på relevante prosjektområder som kvalifiserer for støtte:

  • Teknologi og løsninger for fiskeri og havbruk (utvikling av innovative produkter og teknologier i fiskeriindustrien, oppdrett mm.)
  • Maritim industri, inkludert transportteknologier
  • Fornybar havenergi
  • Offshore infrastruktur
  • Robotikk knyttet til marine og maritime aktiviteter
  • Teknologi til dypvannsressurser- og kartlegging
  • Utvikling av innovative produkter og teknologier til skipsfart og skipsbygging
  • Blå teknologi og miljø- og overvåkningsaktiviteter
  • Bruk av marin forsøpling som råmateriale til innovative produkter og teknologier som allerede er på markedet, eller til utvikling av nye ideer

Se mer og meld deg på.

Nysgjerrig på hvilke norske aktører som allerede er påmeldt?