Bli kjent med Chilenske lakseprodusenter!

www.pixabay.com

Chile er verdens nest største produsent av laks basert på oppdrett, med om lag 1 mill tonn per år. Det er et modent marked med svært lik teknologi som den som benyttes i Norge. Innovasjon Norge vil gjerne ta deg i hånden og leie deg frem til kundene! Første skritt på veien starter i Trondheim uken før AquaNor.

Prosjektet Global Growth Chile Salmon Aquaculture består av to ukesbesøk til markedet i Chile hvor vi besøker relevante beslutningstagere, som gjør det mulig å komme inn i det chilenske markedet, eller utvide eksisterende virksomhet. Programmet starter den 15. august med møte i Trondheim hos IN, med den Chilenske delegasjonen til AquaNor.

Les mer

Kontakt IN:

Marianne Hestvik

Innovasjonsrådgiver

Tlf: +4747639997

Epost: [email protected]

Link til nettsiden: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/internasjonal-satsing/kurs-og-kompetanse/global-growth/global-growth-chile-salmon-aquaculture/