Markedsstudie til Chile

Illustrasjonsfoto Chile, Pixabay

På grunn av forskyvning i programmet for Global Growth Chile er det fortsatt muligheter for å signere seg opp som interessert. Ny dato for markedsstudie blir nå høsten 2019.

Da vi har fått signaler om at markedsreisen til Chile i juni kommer for tett på markedsreisen til Canada, har Innovasjon Norge nå valgt å utsette Global Growth Chile.

Det jobbes ut fra at første møte blir under AquaNor, hvor flere Chilenske aktører vil være tilstede. Videre vil første markedsreise bli i perioden sept/okt/nov

Ser du og din virksomhet mot Chile? Meld din interesse her:
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/internasjonal-satsing/kurs-og-kompetanse/global-growth/global-growth-chile-salmon-aquaculture/statement-of-interest—global-growth-chile-salmon-aquaculture/