Søk om midler til innovasjon og utvikling

Forskningsrådet lyser ut 1,2 milliarder kroner til innovasjonsprosjekter i norske bedrifter.

Prosjektene forventes å være verdiskapende i form av et nytt produkt, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, eller en ny måte å levere produkter og tjenester på.

Innovasjon i denne sammenhengen kan også være i form av vesentlige forbedringer eller nye egenskaper ved eksisterende produkter, tjenester eller prosesser hos bedriftene.

Nye søkere oppfordres til å sende inn en skisse innen fristen 17.06.19 kl. 13.00. Se utlysningen på Forskningsrådets nettsider.

Viktige datoer

  • 17. jun. 2019 – Frist for å sende inn skisse
  • 14. aug. 2019 – Åpen for søknad
  • 25. sep. 2019 – Søknadsfrist
  • 01. jan. 2020 – Tidligste tillatte prosjektstart
  • 01. mai. 2020 – Seneste tillatte prosjektstart
  • 16. sep. 2020
  • – Søknadsfrist for Innovasjonsprosjekt 2020
  • 30. apr. 2024 – Seneste tillatte prosjektslutt