Vellykket workshop om innovasjon og gründerskap

Illustrasjonsbilde fra tidligere arrangement

Etter et vellykket første møte om hvordan NCE Aquatech bør legge til rette for innovasjon og gründerskap inviterer vi nå til workshop nr 2.

Den 30.april arrangerte NCE Aquatech første møte i forprosjektet som skal komme med anbefalinger om hvordan klyngen bør legge til rette for gründerskap. I workshop-en har forprosjektet fått flere innspill som en nå tar med seg inn i workshop nr 2.

Mer informasjon om workshop nr 2 kommer, med sett allerede nå av datoen den 29. mai og meld deg på via linken under:
https://aquatechcluster.no/arrangementer/workshop-grunderskap-2/

På dette møtet vil vi jobbe med konkrete forslag til hvordan NCE Aquatech bør jobbe for, og med, gründere, start-ups, scale-ups og andre innovatører i tiden framover.