Workshop under AquaNor: Fartøysoperasjoner ved eksponerte havbruksanlegg

Foto: SINTEF

Våre partnere Norconsult, SINTEF Ocean, NTNU og Kongsberg Maritime inviterer sammen med Trondheim Havn til sidearrangement til AquaNor med tema fartøysoperasjoner ved eksponerte havbruksanlegg.

Program

 • 12:30 Introduksjon om ‘Kompetanseforum for krevende fartøysoperasjoner’ og temaet: Eksponert Havbruk v/Onno Musch, Norconsult AS
 • 12:40 Regler og forskrifter, hvordan forholde seg til utvikling i næringen v/Sjøfartsdirektoratet
 • 13:00 HMS ved eksponerte havbruksanlegg, fokus på arbeidsmiljø v/ Hans V. Bjelland, SINTEF Ocean (SFI Exposed)
 • 13:20 Utfordringer i praksis, erfaring fra brønnbåt v/ Bente Lund Jakobsen, Kystrederiene
 • 13:40 Kompetanseoverføring fra andre næringer; offshore vindkraft v/Jørgen Krokstad, Norconsult AS
 • 14:00 Kaffepause
 • 14:15 PANELDEBATT: Diskusjon mellom næring og myndigheter
  (v/Hans V. Bjelland, SINTEF Ocean, Bente Lund Jakobsen, Kystrederiene og Jørgen Krokstad, Norconsult AS
  • Er det behov for en oppdatering av regelverket?
  • Hvem har ansvaret for økt fokus på HMS og rømming ved fartøys-operasjoner på eksponerte havbruksanlegg
 • 15:15 Oppsummering og avslutning v/Onno Musch, Norconsult AS
  • Innspill til regler og forskrifter
  • Innspill til videre forumaktiviteter 

Sted: Trondheim Spektrum, AquaNor, Stadion 2. etg
Start: 21.08.2019 kl. 12:30
Slutt: 21.08.2019 kl. 15:30

Les mer.