Utsatt til etter AquaNor: Fagforum «Avfallsbehandling og sirkulærøkonomi» inviterer til sitt første møte

For å sikre god og relevant deltakelse har vi etter innspill og egen vurdering valgt å flytte møtet til uken etter AquaNor. Eksakt dato vil bli lansert under Arrangementer.

Tid: Uken etter AquaNor

Sted: Trondheim (eksakt plass annonseres etterhvert)

Hensikten med møtet er å komme i gang med dagsaktuelle temaer som har stort potensial for å øke hastigheten på innovasjon og teknologiutvikling innen Avfallsbehandling og sirkulærøkonomi. Dagen skal gi oversikt over hva medlemmene mener fagforumet skal jobbe med det kommende året og hvordan dette bør innrettes. For å hjelpe oss i gang med diskusjonen har vi invitert foredragsholdere med inngående praktisk kunnskap om tema som kan være aktuelle. VI håper du vil bidra og bli inspirert til å jobbe videre med teamtikken i din bedrift.

Program

09.00-09.15 Velkommen og innledning Merete G. Sandberg, NCE Aquatech/BDO AS
09.15 – 10.00 Status og videre innovasjonsbehov, fokus plast mm. Noralf Rønningen, Aqualine  

Behov sett fra en næringsorganisasjons side Arild Rød, Sjømat Norge  
Potensialet i sirkulærøkonomien – NTNU
10.00-10.30 Kaffepause
10.30 – 12.00 Workshop:
– Hvilke dagsaktuelle temaer har størst potensial for å øke hastigheten på innovasjon og teknologiutvikling innen sjøbasert service og vedlikehold?
– Hvilke av disse temaene ønsker vi arbeide med i fagforumet?
– Hvordan bør vi jobbe med de temaene vi har valgt ut?
12.00-13.00 Lunch

M