Handelsreise: Møt potensielle kunder i Vietnam og Thailand

European Asian aquaculture Technology and innovation Platform
(EURASTiP) inviterer til en organisert handelsreise til Vietnam og Thailand med mål om å skape nye forretningsmuligheter mellom sørøst-asiatiske og europeiske aktører innen akvakultur.

Arrangementet inkluderer deltakelse på en eksklusivt forretningssamling i forbindelse med Vietfish, Asias kanskje største fiskeriarrangement. Det blir også en lignende forretningssamling i Thailand.

  • Arrangør: EURASTiP
  • Mål: Maksimere forretningsmuligheter mellom sørøst-asiatiske og europeiske akvakulturinteressenter
  • Sted: Vietnam og Thailand
  • Dato: 26. august-5. september 2019
  • Påmeldingsfrist: 30. juni 2019
  • Økonomisk støtte: Ca. EUR 1000 per deltaker, avhengig av antall reisende (10-15 personer).
  • Les mer og registrer dere her.http://eurastip.eu/brokerage/

Klyngebedriftene i NCE Aquatech har tilgang til handelsreisen gjennom klyngens europeiske nettverk, EATIP (European Aquaculture Technology and Innovation Platform).

Handelsreisen er en strålende mulighet for bedrifter som vil ha hjelp og støtte til å møte kunder og interessenter i Vietnam og Thailand. Aktører fra Bangladesh vil også delta. Organiserte turer som dette kan være svært for bedrifter, ettersom det kan være krevende å jobbe mot ukjente markeder på egenhånd.

EURASTiP har en økonomisk støtteordning for aktuelle aktører. Støtten er anslått til ca EUR 1000 per deltaker, men vil avhenge av antall reisende (10-15 personer) på turen.

Økonomisk støtte kan gis til

  • Deltakere gjennom hele programmet (du er velkommen til å bli med på deler av turen, men da uten økonomisk støtte)
  • Industripartnere
  • Selskaper med særlig utbytte av turen, for eksempel relevante markeder for deres produkt og løsning. Dette skal kommuniseres i en mail til [email protected] når du har registrert deg som søker.

For spørsmål og mer informasjon, kontakt Mieke Eggermont: [email protected]

Innspill og ønsker fra søkerne som mottar stipend vil også bli brukt til å utvikle detaljene i programmet.

European Asian aquaculture Technology and innovation Platform (EURASTiP) er et treårig forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekt, finansiert gjennom EU Horizon 2020-programmet og utviklet som svar på EU mål om å styrker internasjonalt samarbeid om bærekraftig akvakulturproduksjon med land fra sørøst-Asia.