Ny utlysning fra FHF: Dokumentasjon av velferd ved håndtering og behandling av laksefisk

FHF lyser ut inntil 20 millioner kroner for å fremskaffe verktøy som kan sikre objektiv dokumentasjon av fiskevelferd ved håndteringsoperasjoner og behandling av laksefisk mot lus, AGD eller lignende.

Søknadsfrist: 09.09.2019 kl. 14:00.

Det kan søkes om midler til sammenstilling av eksisterende data og/eller utvikling av nye metoder for å dokumentere fiskevelferd i tilknytning til håndterings/behandlingsoperasjoner, herunder nye teknologiske løsninger, implementering av eksisterende velferdsindikatorer eller helt nye målemetoder/indikatorer.

Se utlysningen på FHF sine sider og les mer om bakgrunnen for utlysningen.