Ny rapport om mulighetene i havet

– Havet er viktig for å møte verdens ressursbehov, og for å skaffe arbeidsplasser og økonomisk og sosial utvikling. Dette kan bare utløses gjennom bærekraftig vekst i havnæringene. Denne rapporten bidrar til at vi kan oppnå FNs bærekraftsmål, sier statsminister Erna Solberg (H).

I en pressemelding fra regjeringen kan man lese at 300 bedrifter og organisasjoner har gitt råd om hvordan vi kan gjøre klimaendringer, forsøpling og forurensning om til forretningsmuligheter. FNs næringslivsinitiativ Global Compact har skrevet rapporten Ocean Opportunities, som ble overlevert til statsminister Erna Solberg.

Du kan lese rapporten her.