Automatisering av slakteri og videreforedling

Foto: Sinkaberg-Hansen

Foto: Sinkaberg-Hansen

Hensikten med dette fagforumet er, gjennom fokus på dagsaktuelle temaer, å øke hastigheten på innovasjon og teknologiutvikling innen automatisering av  slakteri og videreforedling.

Påmelding til fagforum.