Gylden mulighet til forprosjektmidler

Trøndelag fylkeskommune inviterer til å søke om 200-500 000 NOK til forprosjekt gjennom Regional Kvalifiseringsstøtte. Frist: 25. september.

Regional kvalifiseringsstøtte skal mobilisere og kvalfisere næringsliv og kommunal sektor til videre forskningsaktivitet i regionale, nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer.

Støtten fra RFFMIDT skal bidra til å øke samarbeid og koblinger mellom FoU-miljøer, universiteter, bedrifter og kommunale virksomheter i regionen.

Varighet på prosjektet: 6-12 måneder

Finn link til utlysningen her.