InnovArena rigger seg for innflytting

Andrea Nogva, daglig leder i InnovArena, og Mari Klokk Leite, klyngerådgiver i Innovasjon Norge, satte rammen for en god workshop i Rørvik.

«Vi vil skape et trygt samarbeidsklima som er inkluderende overfor omgivelsene» var gjennomgangstonen etter workshopen som InnovArena arrangerte i samarbeid med Innovasjon Norge og NCE Aquatech Cluster.    

 

I desember blir det innflytting, og den 3. januar offisiell åpning av den regionale, blå innovasjonsplattformen InnovArena i Rørvik. Bygget blir på 3600 kvadratmeter fordelt på 4 etasjer, og skal huse bedrifter og utviklingsaktører innen marin og maritim sektor. I tillegg til at bygning og inventar skal ferdigstilles rent fysisk, er også et annet innhold under klargjøring. 

 

Viktig å bygge kultur

-Her er det skikkelig entusiasme og vilje til å gjennomføre. Vi etablerer nå enighet og felles forståelse for hvor veien går, og vi begynner å bygge en kultur som blir grunnstammen for alt vi gjør. Hvordan snakke med hverandre, hva er grunnholdningen, og hva legger vi i det å være inkluderende? Det er eksempelvis at vi ikke skal være i en boble, men være utadvendte. 

Dette formidlet daglig leder Andrea Nogva med stor entusiasme, og la til – Vi skal ikke legge «strategier som kultur spiser til frokost», med referanse til Peter Draker, som hun har bilde av på kontoret sitt.  

 

Hva vil klyngen?

Mari Klokk Leite fra Innovasjon Norge ga forsamlingen innføring i klyngearbeid og geleidet gruppene gjennom en workshop der blikket ble løftet opp og frem. – Hva ser vi for oss som avisoppslag om InnovArena i 2030, hvilken tidslinje må til for at avisoppslagene skal bli slik, og hvilke klyngeaktiviteter blir i så fall viktigst?   

Etter munter historiefortelling kom det frem et felles ønske om å etablere en kultur for samarbeid og trygghet for hverandre. Fokus på verdiskaping, å dra lasset i samme retning ved at alle gir og tar, og å inkludere omgivelsene var ønsker som kom frem. Likeså å kunne bidra til en konkurransedyktig region som kan ta en rolle internasjonalt.   

Disse var blant innspillene Andrea Nogva fikk til det videre arbeidet med å stake ut kursen sammen med aktørene.  

 

NCE Aquatech vil støtte opp

Både klyngeteam og lokale partnere i NCE Aquatech Cluster var representert for å vise sin støtte til etableringen av en fysisk klynge i Rørvik. Det ble også delt informasjon om aktiviteter som gjøres for å katalysere samarbeid og rekruttering blant Aquatech’s partnere. Her er det NTNU-ledete prosjektet Brohode Havbruk 2050 og Brohodekonferansen viktige tiltak som skal bidra til  både rekruttering og tettere kontakt mellom næring og akademia. Vi vil også gjerne støtte opp om relevante arrangementer i Rørvik når dette er ønskelig.

Vi vil med dette ønske InnovArena til lykke med den kommende innflyttingen og oppstarten!

Tekst og foto: Kari Thyholt, NCE Aquatech Cluster