Fortsatt ledige plasser! Internasjonal workshop om satelittovervåkning for havbruksnæringen

500 Euro per person gis i reisestøtte til de første 2 personene fra Aquatech som melder seg på til den internasjonale workshopen om Copernicus Marine Environment Monitoring. Workshopen vil omhandle hvordan denne overvåkingen vil kunne bidra til å håndtere utfordringer innenfor havbruksnæringen.

Møtet arrangeres i Athen 24. og 25. september av EATiP i samarbeid med Mercator Ocean International. Mer info og påmelding her: http://marine.copernicus.eu/copernicus-marine-for-the-aquaculture-sector/