Klare bestillinger i fagforum

Illustrasjonsfoto

Dette uka har vi hatt kick off for fagforum i Sjøbasert oppdrettsteknologi. En fullsatt sal fikk presentert tydelige bestillinger på vegne av bransjen, av SalMar’s Alf Jostein Skjærvik og AkvaGroup’s Trude Olafsen.

Sistnevnte delte for aller første gang erfaringene fra perioden med fisk i Atlantis, som er SinkabergHansen’s nye nedsenkbare merd. Se film om merden her!

Se også program for neste fagforum i Automatisering i slakteri og videreforedling, hvor tre oppdrettere og én utstyrsprodusent omtaler behov i bransjen og samarbeidsmuligheter.