Dette mener ansatte i havbruksnæringen om arbeidsmiljøet sitt

Foto: SINTEF

Gjennom prosjektet «Sikre operasjoner og arbeidsplasser i havbruk» gjorde SINTEF Ocean (2016) en HMS-undersøkelse for å kartlegge ansattes egne vurderinger av arbeidsmiljøet på oppdrettsanlegg. Svar fra 447 ansatte har gitt grunnlaget for en animasjonsfilm som viser hvordan ansatte i havbruksnæringen vurderer arbeidsmiljøet sitt.