Hør mer om merkevarebygging for havnæringene 19. november

Bli med å styrke Norge som en ledende havnasjon. I samarbeid med Aquatech Cluster inviterer Innovasjon Norge aktuelle bedrifter og designere til presentasjon av den nye nasjonale posisjonen for havnæringene.

Dato: 19. november
Tid: kl. 12:00 – 15:00
Sted: DIGS, Trondheim

Innovasjon Norge ønsker å treffe bedrifter i havnæringene med et internasjonalt vekstpotensial som kan dra nytte av en sterk nasjonal merkevare. Merkevaren Norge skal bidra til at norske løsninger blir foretrukket i den internasjonale konkurransen. Du vil på seminaret også få bedre innsikt i hvordan din bedrift kan skape økt konkurransekraft gjennom strategisk posisjonering.

Havnæringenes internasjonale konkurransekraft styrkes gjennom å bygge Norge som merkevare. Sammen skal vi skape historien om Norge som pioner innen havrommet. Arbeidet skal bidra til å bygge en helhetlig profil for havnæringene – energi, maritim, marin og nye fremvoksende næringer.

I mai ble The Explorer lansert, en digital eksportkanal for å posisjonere Norge som pioner innen grønne og bærekraftige løsninger. Satsingen består også av flere ulike verktøy, inkludert et Brand Centre med designelementer, historier om Norge og bilder, Visit Norway, Invest in Norway, og globale vekstprogrammer.

Program:

12:00 Minglelunsj
12:30 Velkommen – Kristian Henriksen / leder Aquatech Cluster
12:35 Merkevaren Norge og ny, nasjonal havposisjonering – og strategi. Hvordan er dette aktuelt for deg? – Oscar Kipperberg / Spesialrådgiver Brand Norway IN
13:20 The Explorer – den digitale markedsplassen for grønn teknologi fra Norge – Helene Friis /Head of The Explorer / Linda Rostad / Ocean Performance Manager / IN
13:50 BEDRIFT – Hvordan lykkes med strategisk posisjonering
14:20 Nytt kompetansetilbud om strategisk posisjonering og merkevarebygging – Bente Sofie Syversen, Innovasjonsrådgiver / IN
14:50 Slutt

Mer informasjon og påmelding.