Høstens viktigste faglige treffpunkt

Partnerkonferanse 2018. Foto: Kristian Henriksen, NCE Aquatech

Den 29. november inviteres partnerbedrifter i NCE Aquatech til høstens viktigste faglige treffpunkt, Fagforumskonferansen.

MELD DEG PÅ HER: https://events.provisoevent.no/teknologiakvarena/events/fagforumskonferanse-2019/register

Som i 2018 inviterer vi til en fagdag hvor alle klyngens 6 fagforum kjører parallelle sesjoner. Nytt for 2019 er at vi har inngått et samarbeid med Sjømat Norge om Teknologi- og servicekonferansen (28. november) og Fagforumskonferansen legges derfor til dagen etter denne, den 29. november. Vi håper alle våre partnerbedrifter benytter anledningen til å delta både på Teknologi- og servicekonferansen og Fagforumskonferansen. 

I fjor samlet Fagforumskonferansen nærmere 90 deltakere og med et spennende program under utarbeidelse håper vi på å samle enda flere i år. Under årets konferanse vil dere få høre mer om resultater fra prosjektet Brohode Havbruk 2050, hvor vi setter fokus på resultatene fra de tre arbeidspakkene: Etter- og videreutdanning, Næringsphd og Forsker ut i bedrift, i tillegg til interessante foredrag og muligheter for diskusjoner i alle seks fagforumene. 

Flere foredrag og foredragsholdere er allerede bekreftet, og dere finner et løpende oppdatert program under: 

Tidspunkt

Tema

 

08:30

Registrering og kaffe

 

 

 

 

08:45

Velkommen til årets Fagforumskonferanse

 

 

 

09:00

Brohode Havbruk

 

09:00

 – etter og videreutdanning, presentasjon av nye kurs for havbruksnæringen og tilhørende leverandørindustri

 

09:15

 – næringsphd, veiledning og inspirasjon for næringsphd til din virksomhet

 

09:30

 – forsker i bedrift, resultater så langt og muligheter for næringslivet

 

 

 

 

09:45

Pause

 

Tidspunkt

Rom 1

Rom 2

 

 

FAGFORUM: Automatisering i slakteri og videreforedling

FAGFORUM: Helse, miljø og sikkherhet

 

10:15

Velkommen

Velkommen

 

10:25

Singulering av laks på slaktelinje, utfordringer sett fra Lerøy Midt sin side, v/Produksjonsdirektør Pål Kleven, Lerøy Midt

Kompleksitet i operasjoner, risikostyring og beredskap, v/ Lisbeth Andersen, Helse-Midt

 

10:40

Singulering av laks på slaktelinje, muligheter sett fra FoU, etter befaring hos Lerøy Midt, v/Forsker Elling Ruud Øye, SINTEF OCEAN

Systematisk HMS-arbeid i havbruksnæringen, TBA

 

10:55

«State of the art» og muligheter innen automatisert vask av slaktelinje, v/Forsker Elling Ruud Øye, SINTEF OCEAN

Nye innovasjoner for bedre HMS, TBA

 

11:10

Oppsummering og spørsmål

Oppsummering og spørsmål

 

11:30

Lunsj

 

 

FAGFORUM: Landbasert oppdrettsteknologi

FAGFORUM: Teknologi og service, sjøbasert oppdrett

 

12:30

Velkommen

Velkommen

 

12:40

Prosjekteringsprosessen – mer enn bare rør og RAS, v/ Sverre S. Larsen, Multiconsult

Egne erfaringer og behovet for å dokumentere fiskevelferd ved teknologiutvikling v/ Lars Georg Backer, Flatsetsund Engineering AS

 

12:55

Nye muligheter for kontinuerlig måling av vannkvalitet

Behov for dokumentasjon av biologi i teknologiutvikling, TBA

 

13:10

Foredrag vil bli annonsert senere

Noen innspill på hvordan man kan dokumentere fiskevelferd i teknologiutvikling v/ Jørgen Krogstad, Norconsult AS

 

13:25

Oppsummering og spørsmål

Oppsummering og spørsmål

 

13:40

Pause

 

 

FAGFORUM: Sjøbasert oppdrettsteknologi

FAGFORUM: Avfallsbehandling og sirkulærøkonomi

 

14:00

Velkommen

Velkommen

 

14:10

Hyperspektral avbilding av havet fra verdensrommet og muligheter for havbruksindustrien, v/Sivert Bakken, Stipendiat, NTNU

Sirkulærøkonomi i Plasto AS v/ Lars Stenerud, Plasto AS

 

14:25

Trådløs under vann – fleksible løsninger for fiskeverlferd og driftskontroll, v/ Thelma Biotel, Erik Høy

Hvordan jobber Thamsklyngen med sirkulærøkonomi v/ Berit Arntsen

 

14:40

Q-Free om
standardisering fra A til Å.
Eksempler på hvordan det kan gjøres. Fokus på markedet v/ Steinar Furan, Q-Free

Foredrag vil bli annonsert senere

 

14:55

Oppsummering og spørsmål

Oppsummering og spørsmål

 

15:15

Ferdig for dagen. Vel hjem!