Klimamarin 2019

Klimaendringene kommer stadig tettere på oss. Vi opplever mer ekstremvær, på én dag i august smeltet over ti milliarder tonn is på Grønland og forskerne blir mer og mer konkrete på hvilke endringer som truer det marine miljøet. Vi må redusere utslippene av klimagasser kraftig, men det er ikke nok. Vi må også fjerne klimagasser fra atmosfæren eller havet, både de som allerede er sluppet ut og de som vil bli sluppet ut.

I år tar vi opp følgende temaer på Klimamarin:

 • Klimautfordringen, hvor står vi?
  Med presentasjon av IPCCs landrapport og rapport om havet og islagte områder
 • Klimaavtrykket til den norske sjømatnæringen
  Blant annet med nye tall for klimasporet til norske sjømatprodukter
 • Havvind – sameksistens med annen marin aktivitet
  Innledninger og paneldebatt
 • The Ocean as a Solution to Climate Change, Vidar Helgesen, spesialrepresentant for hav i Det internasjonale havpanelet
 • Klimapositive løsninger
  Vi må ta opp CO2 fra atmosfæren og havet i tillegg til å redusere utslippene
 • Nye løsninger
  Klimautslipp fra landbaserte oppdrettsanlegg og om arbeid med å redusere klimautslipp fra fly
 • Fôr til oppdrett – kan vi få ned klimasporet?

 

Påmelding og fullstendig program finnes her www.klimamarin.no