Russland setter akvakultur som en prioritet – ønsker norsk teknologi

Foto: Scanpix

Ny rapport om markedsmulighetene for norsk oppdrettsteknologi i Russland er nå tilgjengelig og viser til en ambisjon om tredobling av produksjon innen 2030. 

Russland har et ambisiøst mål om å øke fiskeforbruket til landets innbyggere fra 12 kg/innbygger/år til 23 kg/innbygger/år. For å gjøre dette går regjeringen målrettet mot havbruksnæringen.

I en rapport fra Innovasjon Norge, om akvakultur rundt omkring i Russland, beskriver de en økende trend og interesse blant lokale og utenlandske investorer til store prosjekter innenfor akvakultur. Russiske myndigheter identifiserer akvakultur som en prioritert sektor innen produksjon av mat. I løpet av de siste 5 årene har veksten i havbruk økt med 29%, men er fortsatt en relativt ung næring i landet med kun 4% av landets fiskeproduksjon. I 2018 produserte landet 232 000 tonn og har en plan om å tredoble produksjon til 700 000 tonn innen 2030.

Hovedartene i landet innen oppdrett består i dag av karpe, ørret, laks og stør. Landet har enorme vannressurser som er egnet for akvakultur, men bare en liten prosent av dem er tatt i bruk. I dag er det mer enn 2 millioner hektar område ledig til akvakultur, men bare 529,8 tusen hektar er tatt i bruk.

Havbruksnæringen i Russland har i dag mangel på moderne teknologier, og trenger et betydelig moderniseringsløft. Mangelen på infrastruktur bremser utviklingen av akvakultur på mange nye vannområder, ofte på grunn av avsidesliggende områder der grunnleggende infrastruktur mangler. Dette er nå satt på agendaen hos myndighetene, som støtter prosjekter på avsidesliggende vannområder og oppdaterer den føderale lovgivingen om havbruk etter behov fra næringens etterspørsel.

Norske selskaper har i mange år levert havbruksteknologi, utstyr og service til Russland. I den nye undersøkelsen viser Innovasjon Norge til at havbruksnæringen i Russland har en sterk og økende interesse for kvalitetsutstyr og teknologi fra Norge.

 

Les hele rapporten på linken: Innovasjon Norge: Akvakultur i Russland