Har du husket å melde deg på TEKMAR 2019?

TEKMAR 2019 nærmer seg med stormskritt; tirsdag 3. og onsdag 4. des. 2019 i Trondheim. Et tidsaktuelt program med relevante foredragsholdere som kjenner pulsen innen egne interesseområder, er i ferd med å falle på plass! TEKMAR har de senere år samlet rundt 400 deltagere, og så langt har vi passert 250 påmeldte!

TEKMAR 2019 arrangeres som et samarbeid mellom Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering, Sjømat Norge, Norsk Industri, Norske Maritime Eksportører, Norges forskningsråd, NCE Aquatech Cluster, NCE Aquaculture og SINTEF.

Årets konferanse, den 17. i rekken, har tittelen «SAMSPILL MED LAKSEN – MILJØ OG DIGITALE INNOVASJONER I MERDEN FOR VERDEN». Hvilke kritiske spørsmål bør vi stille til næringens miljømessige utvikling? Hva slags løsninger inngår i morgendagens produksjonskjede for laks? Kan vi forberede oss på algesituasjoner med eksisterende teknologier, eller har nye produksjonskonsepter fått styrket sin posisjon som løsninger? Det digitaliseres på kryss og tvers, men gjør vi det på riktig måte, eller må vi opp en divisjon? Spørsmålene er mange, og noen av svarene kan du som deltager være med å gi i gullappseanser og rundeborddiskusjoner tett på andre engasjerte meningsbrytere!

Det er stor andel industrideltagelse fra en stor bredde av gamle og nye selskaper, bl.a. er over 10 oppdrettsselskaper er representert på deltagerlista! Alt ligger til rette for at de som deltar skal få økt sin kunnskap og kompetanse, utvide sitt nettverk, og ikke minst få med seg viktige «styringssignaler» om hvor ferden går videre i laksenæringen, spesielt innen miljø og digitalisering– på en konkret måte! 

TEKMAR 2019 er delt inn i sesjonene:

Sesjon 1: Velkommen og motivasjon

Sesjon 2: Miljøsamspill med laks – krav, forventninger og løsninger for miljøriktig utvikling i praksis

Sesjon 3: Digitalt samspill med laks – utopiske fantasier eller påtagelig virkelighet?

Sesjon 4: Rom for samarbeid

TEKMAR 2019 har som bonus for «fartøybyggere og fartøybrukere», Sjøfartsdirektoratets etterfølgende miniseminar «Status for revisjon av regelverket for mindre lasteskip», 4. des. kl. 14:00-16:00 på rom Vega i konferansehotellet. Tema for halearrangementet er revisjon av relevante forskrifter, kjemikalier og fokusområdet miljø.

Velkommen til innovative dager på TEKMAR 2019!

Klikk her for påmelding.